• Saturday
  • May 25, 2019

Det lӧnar sig att mӓrka sina saker

oktober 14, 2015 Mode

Man ska aldrig undervӓrdera vӓrdet av namnlappar och etiketter. Så många saker fӧrsvinner i skolor och dagis varje dag, till ett enormt vӓrde. Det ӓr bra mycket bӓttre att se till att alla ens saker ӓr mӓrkta, och det gӓller inte bara barnens. Man kan …..